Home
Activiteiten
Actueel
Portfolio
Materieel
Certificering
Contactpersonen
Vacatures
Contact
Sponsoring

Van Groningen Nieuw-Vennep B.V.
Staringstraat 39
Postbus 38-2150 AA-Nieuw-Vennep
T 0252-687041
F 0252-675751
E info@vangroningenbv.nl

VAN GRONINGEN NIEUW-VENNEP B.V. CERTIFICERING

Van Groningen Nieuw-Vennep B.V. is gecertificeerd voor:

   

VCA **
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (Veiligheid Gezondheid en Milieu). Deze uitgebreide vragenlijst wordt gebruikt als doorlichting- en screeningsysteem voor aannemers die werkzaamheden uitvoeren voor opdrachtgevers. Het VCA**-certificaat is bedoeld voor bedrijven met 35 of meer medewerkers en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer.

Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een bedrijf met een VCA-certificaat, mag er op vertrouwen dat het uitbestede werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in gevaar komen. Een onafhankelijk en objectief onderzoek door een erkende certificatie-instelling heeft dit immers aangetoond. Deze instelling controleert jaarlijks of de aannemer nog aan alle VCA-eisen voldoet.

   
ISO 9001
De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid om gaat. De organisatie moet zorgen voor klanttevredenheid en voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden. Net als voor VCA**, is ook voor ISO 9001 na een externe audit vastgesteld dat Van Groningen Nieuw-Vennep B.V. voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld.
   
BRL SVMS-007
De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) is de certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Deze norm bevat eisen op het gebied van de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afzet van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid op de slooplocatie, omgaan met het milieu, het kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsorganisatie. Na een uitgebreid toelatingsonderzoek is dit certificaat aan onze organisatie afgegeven voor een periode van drie jaar.
   
MRF-Keurmerk
De erkenningsregeling MRF-Keurmerk is een praktisch en branchespecifiek kwaliteitszorgsysteem dat exclusief voor de MRF (Metaal Recycling Federatie) leden is ontwikkeld. De zorg voor veiligheid, arbo en milieu bij de verwerking van ijzer en metaal is nadrukkelijk in deze regeling geborgd. Na een externe audit door TüV is vastgesteld dat Van Groningen Nieuw-Vennep B.V. aan alle eisen en voorwaarden voldoet.